Where is the mind located?

Is the human mind contained in the brain? Where? Actually, they are trick questions. In our everyday conversations…

WHAT IS THE MIND?

The mind is basically a system of communication and control between the thetan , the spiritual being that…

तृष्णा हेच बन्धन आहे व वैराग्य-पूर्वक तृष्णा-त्याग हीच मुक्ति आहे. भाग -१०. ८

तृष्णा हेच बन्धन आहे व वैराग्य-पूर्वक तृष्णा-त्याग हीच मुक्ति आहे.भाग -१०. ८ राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि…

सगुण रुपाची आवश्यकता- भाग-३

भगवान श्रीकृष्णांचे खरे रुप कळल्याने आपल्यामध्ये कसा फरक होऊ शकतो. बंगलोरमध्ये पाणी घालून जैसलमेरच्या वाळवंटातील एका…

स्वस्वरूपाचे पूर्ण ज्ञान झाल्याशिवाय कर्तेपणा जात नाही

आपण आयुष्यात एकातरी गोष्टीचा त्याग केला आहे का? तुम्ही म्हणाल `हो, `आता मी स्वतःच्याच मनाप्रमाणे गोष्टी…

नको साधनेचा अतिरेक, ठेवा जागृत विवेक.

साधनेच्या मार्गांतील अतिरेकीपणाचा अजून एक फार मोठा तोटा आहे. तो म्हणजे आपला या प्रयत्‍नांमुळेच आपणास ज्ञानप्राप्ती…

नको साधनेचा अतिरेक, ठेवा जागृत विवेक. भाग-२

योगसाधना ‘करायची’ आहे असा आपला मनोग्रह असतो. त्याचप्रमाणे आता भगवंतप्राप्ती होईपर्यंत दैनंदीन जीवनाचा रस उपभोगायचा नाही…

आत्मा-देव-विठ्ठल

अज्ञानामुळे आपले स्व स्वरूपास आपण इतके पारखे होतो व भलत्याच मार्गावर जातो. सुदैवाने सद्गुरू कृपेने आणि…

दासबोध:- दशक पहिला आणि समास दहावा : नरदेहस्तवन

ग्रंथ नाम दासबोधदशक पहिला आणि समास दहावा : नरदेहस्तवन || १.१० || माणसाच्या बुद्धीची व कल्पनेची…

ज्ञानेश्वर महाराजांची विराणी कृष्णाविण जीवनाचे शून्यत्व

कृष्णें वेधली विरहिणी बोले ।चंद्रमा करीतो उबारा गे माये । न लावा चंदनु न घाला विंजणवारा…

error: Content is protected !!