तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२६७०

आणिक पाखांडे असती उदंडे । तळमळिती पिंडे आपुलिया ।।१।। त्यांचिया बोलाचा नाही हा विश्वास । घातलिसे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ११३३

(तुकोबांच्या ह्या अभंगात विमानाचा उल्लेख येतो.) गजेन्द्र तो हस्ती सहस्त्र वरुषे । जळामाजी नक्रे पिडीलासे ।।१।।…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. २२२१

नव्हती ते संत करितां कवित्व । संतांचे ते आप्त नव्हती संत ।।१।। येथे नाही वेश सरतें…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ८४९

ब्राह्मण तो याति अंत्यज असता । मानावा तत्त्वता निश्चयेसीं ।।१।। रामकृष्णनामें उच्चारी सरळे । आठवी सांवळे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ३६८७

उपजोनिया पुढती येऊ । काला खाऊ दहिभात ।।१।। वैकुंठी तो ऐसे नाही । कवळ काही काल्याचे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ३३५६

स्वर्गीचे अमर इच्छिताती देवा । मृत्युलोकी व्हावा जन्म आम्हा ।।१।। नारायण नामें होऊ जीवनमुक्त । कीर्तनी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ११२०

साकरेची गोणी बैलाचिया पाठी । तयासी शेवटी करबाडे ।।१।। मालाची पै पेटे वाहताती उंटे । तयालांगी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. २०६०

कळेल हे तैसे गाईन मी तुज । जनासवे काय काज माझे ?।।१।। करीन मी स्तुती आपुले…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. २०५३

देखोवेखी करिती गुरु । नाही ठाऊका विचारु ।।१।। वर्म ते न पडे ठायी । पांडूरंगावीण काही…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १९७१

काय सर्प खातो अन्न । काय ध्यान बकाचे ।।१।। अंतरीची बुद्धी खोटी । भरले पोटी वाईट…

error: Content is protected !!