दासबोध:- दशक पहिला आणि समास दहावा : नरदेहस्तवन

ग्रंथ नाम दासबोधदशक पहिला आणि समास दहावा : नरदेहस्तवन || १.१० || माणसाच्या बुद्धीची व कल्पनेची…

दासबोध: दशक दुसरा आणि || समास दुसरा : उत्तमलक्षण

श्रीमत ग्रंथराज ग्रंथनाम दासबोधदशक दुसरा आणि || समास दुसरा : उत्तमलक्षण || २.२ || ’मी देहच…

श्रीब्रह्मचैतन्यमहाराज गोंदवलेकर महाराजकृत अमृतघुटका

॥ श्रीराम समर्थ ॥ श्रीब्रह्मचैतन्यमहाराज गोंदवलेकर महाराजकृत अमृतघुटकापरिच्छेद १ आणि ११ वासनाबीज नाहीसे होणे हीच ब्रह्मज्ञानाची…

ब्रह्मसूत्र अध्याय पहिला आणि पाद पहिला

ब्रह्मसूत्रअध्याय पहिला आणि पाद पहिला संबंध – या प्रकरणात ’गायत्री’ या शब्द ब्रह्माचा वाचक आहे या…

ब्रह्मसूत्र अध्याय पहिला आणि पाद दुसरा

ब्रह्मसूत्रअध्याय पहिला आणि पाद दुसरा संबंध – आता प्रश्न उपस्थित होतो की (छांदो उ ३.१४.२ मध्ये)…

गुरुचरित्र आपल्याला शिकवते

आपली चूक नसताना दुसर्याकडून झालेला त्रास, हे आपलेच प्रारब्ध असते. आपण मदत करत नसतो, तर वैश्विक…

error: Content is protected !!