तृष्णा हेच बन्धन आहे व वैराग्य-पूर्वक तृष्णा-त्याग हीच मुक्ति आहे. भाग -१०. ८

तृष्णा हेच बन्धन आहे व वैराग्य-पूर्वक तृष्णा-त्याग हीच मुक्ति आहे.भाग -१०. ८ राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि…

सगुण रुपाची आवश्यकता- भाग-३

भगवान श्रीकृष्णांचे खरे रुप कळल्याने आपल्यामध्ये कसा फरक होऊ शकतो. बंगलोरमध्ये पाणी घालून जैसलमेरच्या वाळवंटातील एका…

स्वस्वरूपाचे पूर्ण ज्ञान झाल्याशिवाय कर्तेपणा जात नाही

आपण आयुष्यात एकातरी गोष्टीचा त्याग केला आहे का? तुम्ही म्हणाल `हो, `आता मी स्वतःच्याच मनाप्रमाणे गोष्टी…

नको साधनेचा अतिरेक, ठेवा जागृत विवेक.

साधनेच्या मार्गांतील अतिरेकीपणाचा अजून एक फार मोठा तोटा आहे. तो म्हणजे आपला या प्रयत्‍नांमुळेच आपणास ज्ञानप्राप्ती…

नको साधनेचा अतिरेक, ठेवा जागृत विवेक. भाग-२

योगसाधना ‘करायची’ आहे असा आपला मनोग्रह असतो. त्याचप्रमाणे आता भगवंतप्राप्ती होईपर्यंत दैनंदीन जीवनाचा रस उपभोगायचा नाही…

ज्ञानेश्वर महाराजांची विराणी कृष्णाविण जीवनाचे शून्यत्व

कृष्णें वेधली विरहिणी बोले ।चंद्रमा करीतो उबारा गे माये । न लावा चंदनु न घाला विंजणवारा…

ज्ञानेश्वर महाराजांची विराणी सगुणरूपाचा ध्यास

ज्ञानेश्वर महाराजांची विराणी सगुणरूपाचा ध्यास ज्याचिये आवडी संसार त्यजिला ।तेणे का अबोला धरिलागे माये ॥ पायां…

ज्ञानेश्वर महाराजांचे हरिपाठ – २५

जाणीव नेणीव भगवंतीं नाहीं । हरिउच्चारणी पाही मोक्ष सदा ॥ १ ॥नारायण हरी उच्चार नामाचा ।…

error: Content is protected !!