सगुण रुपाची आवश्यकता

भक्ती योग जर बघितला तर भक्ती हि सगुण साकाराची आणि निर्गुण निराकाराची सांगितली आहे. पण तुझ…

मृत्यू – एक शेवट की एक सुरुवात?

ज्याप्रमाणे आपण घरे शिफ्ट करतो तसाच आत्मा एका शरीरातून दुसर्‍या शरीरात जातो. ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती थकलेली…

माझे माहेर पंढरी – Shreesmaran Facebook Live

विज्ञानाचे मूळ आपल्याला ज्ञानेश्वरी मध्ये सुद्धा सापडते

पृथ्वी सपाट आहे की गोल या प्रश्नावर शास्त्रज्ञांत बराच काळ वाद चालला होता. पृथ्वी गोल आहे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२५४१

जपाचे निमित्त झोपेचा पसर । देहाचा विसर पाडूनिया ।।१।। ऐसे ते भजन अमंगळवाणी । सोंग संपादनी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१८५८

देवाचिये घरी देवे केली चोरी । देवें देव नागवूनि केला भिकारी ।।१।। धावणिया धावा धावणिया धावा…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२७४२

अभक्ताचे गावी साधु म्हणजे काय ।व्याघ्रवाडा गाय सापडली ? ।।१।। कसाबाचे आळी मांडीले प्रमाण ।बस्वण्णाची आण…

साधक कसा असावा

#तुकाम्हणे – (अ.क्र. – ११६१)(साधक कसा असावा, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) साधकाची दशा उदास असावी…

चैतन्याची ओळख

चैतन्याची ओळख एका गुरुकुलातील ही गोष्ट आहे. गुरुजी आपल्या शिष्यांना परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयी सांगत होते. गुरु म्हणाले,…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी १७१ ते १८०

तेंविं आकारलोपासरिसें ।जगाचें जगपण भ्रंशे ।परि जेथ जाहालें तें जैसें ।तैसेंचि असे ॥ १७१॥ त्याप्रमाणे, आकाराचा…

error: Content is protected !!