भगवंतांचे विश्वाशी नाते – भाग २

भुईमुगाच्या शेंगेचे टरफल टाकून त्यात लपलेला दाणा ज्याप्रमाणे आपण जवळ ठेवतो, त्याचप्रमाणे आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या कवचाकडे दुर्लक्ष…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी १८१ ते १९०

म्हणोनि अक्षर जें म्हणिजे ।तेवीचि म्हणतां बोधुही उपजे ।जयापरौता पैसु न देखिजे ।या नाम परमगति ॥…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी १९१ ते २००

ऐसें जाणूनि योगीश्वर ।जयातें म्हणती परात्पर ।जें अनन्यगतीचें घर ।गिंवसीत ये ॥ १९१॥ असे जाणूनच योगिजन…

एकनाथ गाथा अभंग १३७ : विरहावस्था

युगायुगीं पीडिली विरहिणी । नाठवीं ध्यानीं मनीं चक्रपाणी । म्हणोनी वियोगाची जाचणी । तो भेंटला संतसंग…

इंद्रियाप्रेमात गुरफ़टलेल्याचे दुष्परिणाम म्हणजे स्वधर्मा पासून दूर जाणे.

मानवाचा स्वधर्मरुपी यज्ञ या जगाची व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यास कसा कार्यरत आहे, आपणहून समोर आलेल्या कुठल्याही कर्मांना…

परमार्थावरील अश्रद्धेचे परीणाम.

सहजपणे सामोऱ्या आलेल्या गोष्टीला धारण करण्याससुद्धा योग्यता लागते, तीच्याशिवाय हातातोंडाशी आलेला घासपण वाया जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ,…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी २३१ ते २४०

ऐसी मनबुद्धिकरणीं ।सभोंवतीं धूमाकुळाची कोंडणी ।तेथ जन्में जोडलिये वाहणी ।युगचि बुडे ॥ २३१।। अशा प्रकारे बुद्धि…

लोक काळजी का करतात?

एकदा महाराज लोकांशी सहज गप्पा मारत बसले होते. म्हणाले “लोक काळजी का करतात? काळजी करून काय…

कोपेश्वर मंदिर खिद्रापूर.

कोपेश्वर मंदिर खिद्रापूर. खिद्रापूर प्राचीन काळी ‘कोप्पम’ किंवा ‘कोप्पद’ या नावाने ओळखले जात होते. कोपेश्वर मंदिर…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी २०१ ते २१०

लोहाचें कनक जहालें ।हें एकें परिसेंचि केलें ।आतां आणिक कैंचें तें गेलें ।लोहत्व आणी ॥ २०१॥…

error: Content is protected !!