नको साधनेचा अतिरेक, ठेवा जागृत विवेक. भाग-२

योगसाधना ‘करायची’ आहे असा आपला मनोग्रह असतो. त्याचप्रमाणे आता भगवंतप्राप्ती होईपर्यंत दैनंदीन जीवनाचा रस उपभोगायचा नाही…

error: Content is protected !!