सगुण रुपाची आवश्यकता- भाग-३

भगवान श्रीकृष्णांचे खरे रुप कळल्याने आपल्यामध्ये कसा फरक होऊ शकतो. बंगलोरमध्ये पाणी घालून जैसलमेरच्या वाळवंटातील एका…

error: Content is protected !!