Top Stories

संता नाही मान । देव मानी मुसलमान || अ.क्र.-१६१३

स्वधर्म सोडून परधर्माची चाकरी करणाऱ्यांसाठी संता नाही मान ।देव मानी मुसलमान ।।१।। ऐसे पोटाचे मारिले ।देवा आशा विटंबिले ।।२।। घाली लोटांगण ।वंदी निजांचे चरण ।।३।। तुका म्हणे धर्म ।न कळे...

संता नाही मान । देव मानी मुसलमान || अ.क्र.-१६१३

स्वधर्म सोडून परधर्माची चाकरी करणाऱ्यांसाठी संता नाही मान ।देव मानी मुसलमान ।।१।। ऐसे पोटाचे मारिले ।देवा आशा विटंबिले ।।२।। घाली...

एक म्हणती आम्ही देवचि पै झालो । ऐसे नका बोलो पडाल पतनी || तुकाराम गाथा – (अ.क्र. – ३२२४)

स्वतःला देवाचे बाप म्हणवणारे भविष्यात जन्माला येतील म्हणून तुकोबांनी गाथेत आधीच एक अभंग लिहून ठेवलाय. -------------------------------------------------------------------- एक म्हणती आम्ही देवचि...

तुका म्हणे देती घेती तेही नरकासी जाती..

तो काळ बानुगडे पाटील साहेबांचे शिवाजी महाराजांच्या वरील व्याख्याने मोबाईलवर फेमस होण्याचा काळ होता.तेच आपले मुंबईचा निर्जंन रस्ता,मुसलमान मुलगी,हिंदू घर,...

महाभारत, वनपर्व, अध्याय१५, श्लोक ६

शत्रूकडून सोडलेल्या क्षेपणास्त्राचा वेध घेणारे प्रतिक्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान पुर्वीही भारतात वापरले जात होते. द्वारका नगरीच्या सीमांवर अशी प्रतिक्षेपणास्त्र पद्धती असल्याचे उल्लेख...

श्रीरामाचे नामजपाचे महत्व

श्रीसंत नामदेव महाराज कृत हरिपाठा मध्ये अभंग क्रमांक पहिला मध्ये भगवान श्रीरामाचे नामजपाचे महत्व सांगितले आहे.नामाचा महिमा कोण करीं सीमा।जपावे...

बासरी

बासरी तयार करण्यासाठी लागणारा बांबू हा तिथी पाहून तोडतात. पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी या तिथींना बांबू तोडला तर त्याला...

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१५२७

(मोह माणसाचा घात करतो, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -)आपुल्याचा भोत चाटी ।मारी करंटी पारीख्या ।।१।।ऐसे जन भुलले देवा ।मिथ्या...

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२०१२

कल्पतरू अंगी इच्छिले ते फळ ।अभागी दुर्बळ भावी सिद्धी ।।१।।धन्य त्या जाती धन्य त्या जाती ।नारायण चित्ती साठविला ।।२।।बीजाऐसा द्यावा...

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३६५२

(रामनामाचा महिमा -)अहल्या जेणे तारीली रामें ।गणिका परलोका नेली नामें ।।१।।रामहरे रघूराजहरे ।रामहरे महाराजहरे ।।२।।कंठ शीतळ जपता शूळपाणि ।राम जपे...

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३४१८

सोन्याचे पर्वत करिती पाषाण ।अवघे रानोरान कल्पतरू ।।१।।परि या दुर्लभ विठोबाचे पाय ।तेथे हे उपाय न सरती ।।२।।अमृतें सागर भरविती...

error: Content is protected !!