तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १९०२

नाही काष्टाचा गुमान । गोवी भ्रमरा सुमन ।।१।। प्रेम प्रीतीचे बांधले । ते न सुटे काही…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १८९५

काय ते सामर्थ्य न चले या काळे । काय झाले बळ शक्तीहीन ।।१।। माझिया संचिते आणिलासी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१८२१

काग बग रिठा मारिले बाळपणी । अवघी दैत्यखाणी बुडविली ।।१।। तो मज दावा तो मज दावा…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२१८०

वेदाचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा । येरांनी वाहावा भार माथा ।।१।। खादल्याची गोडी देखिल्यासी नाही ।…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.११३६

भेटीलागी जीवा लागलिसे आस । पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी ।।१।। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन । तैसे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३०५९

दसरा दिवाळी तोचि माझा सण । सखे हरीजन भेटतील ।।१।। अमुप जोडिल्या पुण्याचिया राशी । पार…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.६२१

मऊ मेणाहूनी आम्ही विष्णूदास । कठीण वज्रास भेदू ऐसे ।।१।। मेले जित असो निजोनिया जागे ।…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१०८

हरी तू निष्ठूर निर्गुण । नाही माया बहू कठीण । नव्हे ते करीसी आन । कवणे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१९२६

जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती । चालवीशी हाती धरोनिया ।।१।। चालो वाटे आम्ही तुझाचि आधार…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.४३८

पाखांड्यांनी पाठी पुरविला दुमाला । तेथे मी विठ्ठला काय करु ।।१।। कांद्याचा खाणार चोजवी कस्तुरी ।…

error: Content is protected !!