तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ११०२

(दोन धूर्तांची परस्परांशी गाठ पडल्यावर एकमेकांच्या मनातील ते कसे ओळखतात, याचे एका कथेच्या माध्यमातून मजेदार वर्णन…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १०८

(प्रस्तुत अभंगात तुकोबा, प्रेमाने देवाचा निष्ठूरपणा सांगत आहेत. प्रिय व्यक्तीचे आपल्यावरील प्रेम जाणिवपुर्वक लपवून तो कसा…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १७४१

(ह्या अभंगातून तुकोबा आपली निंदा कुटाळकी करणाऱ्यांबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवण्याचे सांगतात.-) असो खळ ऐसे फार ।…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ९५८

(ह्या अभंगातून तुकोबा नामाचा महिमा सांगतात -) नामाचे पवाडे बोलती पुराणें । होऊनि कीर्तने तोचि ठेला…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ७६७

(प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा संक्षेपाने त्यांचे आत्मचरित्र सांगतात-) याती शूद्र वैश्य केला वेवसाव । आधी तो हा…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ६६२

गाढवाचे अंगी चंदनाची उटी । राखेसवें भेटी केली तेणे ।।१।। सहज गुण जयाचिये देही । पालट…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ५५६

(सामान्य लोकांप्रमाणे आपली बुद्धी असू नये असे तुकोबा ह्या अभंगात म्हणतात.) तरी का नेणते होते मागें…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. ३१८२

जगी कीर्ती व्हावी । म्हणून झालासे गोसावी ।।१।। बहुत केले पाठांतर । वर्म राहिले ते दूर…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १८०७

(भक्तीशिवाय केलेली इतर कोणतीही साधना व्यर्थ असल्याचे तुकोबा ह्या अभंगातून सांगतात-) अनुहात ध्वनी वाहे सकळा पिंडी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. २४६०

(ह्या अभंगातून तुकोबा अनुभवाशिवाय बोलणाऱ्यांना फटकारतात.) नका दंतकथा येथे सांगू कोणी । कोरडे ते मानी बोल…

error: Content is protected !!