साधक कसा असावा

#तुकाम्हणे – (अ.क्र. – ११६१)
(साधक कसा असावा, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -)

साधकाची दशा उदास असावी ।
उपाधी नसावी अंतर्बाही ।।१।।

लोलुप्यता काय निद्रेते जिणावे ।
भोजन करावे परिमित ।।२।।

एकांती लोकांती स्त्रियांशी भाषण ।
प्राण गेल्या जाण बोलो नये ।।३।।

तुका म्हणे ऐसा साधनी जो राहे ।
तोचि ज्ञान लाहे गुरूकृपा ।।४।।

अर्थ –

जो अध्यात्मिक साधक असतो, तो मनाने उदास (विरक्त) असला पाहिजे. अंतर्बाह्य विश्वातील कोणत्याही उपाधीपासून तो दूर असावा. ।।१।।

कोणत्याही गोष्टीबद्दल त्याच्या मनात लालसा निर्माण व्हायला नको. त्याने झोपेवर विजय मिळवावा तसेच त्याचे जेवण अत्यंत परिमित (गरजेपुरते) असावे. ।।२।।

साधकाने शक्य होईल तितके एकांतात राहावे. जर लोकांमध्ये येण्याचा प्रसंग आलाच तर स्त्रियांशी संवाद कटाक्षाने टाळावा. प्राण गेला तरी स्त्रियांसोबत गप्पा मारू नये. ।।३।।

तुकोबा म्हणतात, अशा प्रकारचे नियम पाळून जो साधना करतो, त्यालाच गुरुकृपेने ज्ञानाची प्राप्ती होते. ।।४।।

।राम कृष्ण हरी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!