तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १७४१

(ह्या अभंगातून तुकोबा आपली निंदा कुटाळकी करणाऱ्यांबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवण्याचे सांगतात.-)

असो खळ ऐसे फार ।

आम्हां त्यांचे उपकार ।।१।।

करिती पातकांची धुनी ।

मोल न घेता साबणी ।।२।।

फुकाचे मजूर ।

ओझे वागविती भार ।।३।।

पार उतरुन म्हणे तुका ।

आपणा आपण जाती नरका ।।४।।
अर्थ-
तुकोबा म्हणतात, माझी सतत निंदा कुटाळकी करणाऱ्या दुष्टांना मी फार धन्यवाद देतो. कारण त्यांचे एक प्रकारे माझ्यावर फार उपकार आहेत. ।।१।।
असे लोक माझ्या चुकीच्या वागण्याचे धुणे कोणतेही दाम न घेता साबणाशिवाय धुवत असतात. ।।२।।
असे हे फुकटचे मजूर हा काय करतो, तो काय करतो अशी कुटाळकी करत दुसऱ्यांचे भलेमोठे ओझे वागवत असतात. ।।३।।
पाप पुण्याचा पार उतरुन पलिकडे गेलेले तुकोबा म्हणतात, अशा ह्या दुष्ट लोकांना आपण प्रत्युत्तर देऊ नये. कारण ते दुसऱ्यांची निंदानालस्ती करुन स्वतःच नरकात जात असतात. ।।४।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!