अष्टावक्र गीता – अध्याय तिसरा – भाग १०

राजा तू मोक्षप्राप्ती होण्याची पात्रता अंगात बाळगून आहेस का ? अष्टावक्र मुनींनी सांगितलेली धीर पुरुषाची लक्षणे…

अष्टावक्र गीता – अध्याय तिसरा – भाग ८

राजा तू निस्वार्थी आहेस का ? विरागी , विवेकी आणि मुमुक्षु मंडळीसुद्धा मोक्ष नको म्हणत असतात…