एकनाथ गाथा अभंग १३७ : विरहावस्था

युगायुगीं पीडिली विरहिणी । नाठवीं ध्यानीं मनीं चक्रपाणी । म्हणोनी वियोगाची जाचणी । तो भेंटला संतसंग…

श्रीमद् भागवत महापुराण – स्कंध २ रा – अध्याय ५ वा – सृष्टिवर्णन

नारदांनी विचारले – तात आपण अनादी, देवाधिदेव आणि सृष्टिकर्ते आहात. आपणास माझा नमस्कार असो. ज्याच्यामुळे आत्मतत्त्वाचा…

error: Content is protected !!