शांत स्वरात बोलल्यास साक्षात ईश्वरच त्या घरात वास्तव्य करतो .

“चढलेला मोठा आवाज”… आपल्याला वडीलधारी माणसे सांगत आली आहेत की, घरामध्ये चढ्या आवाजात बोलू नये. विषारी…

नामस्मरण व एकाग्रता

नामस्मरण करताना चित्त एकाग्र का होत नाही ? त्याकरिता काय करावे ? नामस्मरण करीत असताना हजार…

श्रीगणेशगीता अध्याय ९ क्षेत्र ज्ञातृज्ञेयविवेकयोग, भाग ३९

सारांश १ समोर आपल्यासारखीच ईश्वराची मूर्ती दिसत असली की , मनुष्य त्यात जास्त रमतो हा मनुष्य…

‘जसा भाव तसे फळ’

गाणगापुरात पर्वतेश्वर नावाचा एक गरीब शेतकरी होता. तो श्रीगुरूंचा परमभक्त होता. तों काया, वाचा, मनाने श्रीगुरूंची…

पुत्रदा एकादशी

महाराज युधिष्ठिर यांनी विचारले,’हे परमेश्वरा! आपण एकादशीचे महात्म्य सांगून आमच्यावर मोठी कृपा केली आहे. आता आम्ही…

अभंग क्रमांक ६४२

कायावाचामन ठेविले गहाण | घेतलें तुझें रिण जोडीलागीं॥१॥ अवघें आले आंत पोटा पडिलें थीत। सारूनि निश्चिंत…

नाम कसे घ्यावे ?

नाम कसे घेऊ हे विचारणे म्हणजे, पेढा कसा खाऊ म्हणून विचारण्यासारखे आहे. पेढा कोणत्याही बाजूने खाल्ला…

माझे माहेर पंढरी – Shreesmaran Facebook Live

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १५७२

जोंवरी तोंवरी जंबूक करी गर्जना । जंव त्या पंचानना देखिले नाही ।।१।। जोंवरी तोंवरी सिंधु करी…

भगवंतांचे विश्वाशी नाते – भाग २

भुईमुगाच्या शेंगेचे टरफल टाकून त्यात लपलेला दाणा ज्याप्रमाणे आपण जवळ ठेवतो, त्याचप्रमाणे आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या कवचाकडे दुर्लक्ष…