कोपेश्वर मंदिर खिद्रापूर.

कोपेश्वर मंदिर खिद्रापूर. खिद्रापूर प्राचीन काळी ‘कोप्पम’ किंवा ‘कोप्पद’ या नावाने ओळखले जात होते. कोपेश्वर मंदिर…

श्रीक्षेत्र औदुंबर व श्रीभुवनेश्वरी देवी स्थान

।।श्रीक्षेत्र औदुंबर व श्रीभुवनेश्वरी देवी स्थान.।। स्थान: भिलवडी स्टेशन पासून ६ कि. मी. अंतरावर कृष्णा नदीच्या…

चेन्नकेशवा मंदिर, बेलूर, कर्नाटक

चेन्नकेशव मंदिर, ज्याला केशव, किंवा बेलूरचे विजयनारायण मंदिर देखील म्हटले जाते, हे भारताच्या कर्नाटक राज्यातील हसन…