महाभारत, वनपर्व, अध्याय१५, श्लोक ६

शत्रूकडून सोडलेल्या क्षेपणास्त्राचा वेध घेणारे प्रतिक्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान पुर्वीही भारतात वापरले जात होते. द्वारका नगरीच्या सीमांवर अशी…

श्रीरामाचे नामजपाचे महत्व

श्रीसंत नामदेव महाराज कृत हरिपाठा मध्ये अभंग क्रमांक पहिला मध्ये भगवान श्रीरामाचे नामजपाचे महत्व सांगितले आहे.नामाचा…

बासरी

बासरी तयार करण्यासाठी लागणारा बांबू हा तिथी पाहून तोडतात. पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी या तिथींना…

सगुण रुपाची आवश्यकता

भक्ती योग जर बघितला तर भक्ती हि सगुण साकाराची आणि निर्गुण निराकाराची सांगितली आहे. पण तुझ…

मृत्यू – एक शेवट की एक सुरुवात?

ज्याप्रमाणे आपण घरे शिफ्ट करतो तसाच आत्मा एका शरीरातून दुसर्‍या शरीरात जातो. ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती थकलेली…

माझे माहेर पंढरी – Shreesmaran Facebook Live

विज्ञानाचे मूळ आपल्याला ज्ञानेश्वरी मध्ये सुद्धा सापडते

पृथ्वी सपाट आहे की गोल या प्रश्नावर शास्त्रज्ञांत बराच काळ वाद चालला होता. पृथ्वी गोल आहे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२५४१

जपाचे निमित्त झोपेचा पसर । देहाचा विसर पाडूनिया ।।१।। ऐसे ते भजन अमंगळवाणी । सोंग संपादनी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१८५८

देवाचिये घरी देवे केली चोरी । देवें देव नागवूनि केला भिकारी ।।१।। धावणिया धावा धावणिया धावा…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२७४२

अभक्ताचे गावी साधु म्हणजे काय ।व्याघ्रवाडा गाय सापडली ? ।।१।। कसाबाचे आळी मांडीले प्रमाण ।बस्वण्णाची आण…

error: Content is protected !!