ज्ञानेश्वर महाराजांची विराणी कृष्णाविण जीवनाचे शून्यत्व

कृष्णें वेधली विरहिणी बोले ।चंद्रमा करीतो उबारा गे माये । न लावा चंदनु न घाला विंजणवारा…

ज्ञानेश्वर महाराजांची विराणी सगुणरूपाचा ध्यास

ज्ञानेश्वर महाराजांची विराणी सगुणरूपाचा ध्यास ज्याचिये आवडी संसार त्यजिला ।तेणे का अबोला धरिलागे माये ॥ पायां…

ज्ञानेश्वर महाराजांचे हरिपाठ – २५

जाणीव नेणीव भगवंतीं नाहीं । हरिउच्चारणी पाही मोक्ष सदा ॥ १ ॥नारायण हरी उच्चार नामाचा ।…

error: Content is protected !!