ज्ञानेश्वर महाराजांचे हरिपाठ – २२

नित्यनेम नामीं ते प्राणी दुर्लभ । लक्षुमीवल्लभ तयां जवळी ॥ १ ॥नारायण हरी नारायण हरी ।…

ज्ञानेश्वर महाराजांचे हरिपाठ – २५

जाणीव नेणीव भगवंतीं नाहीं । हरिउच्चारणी पाही मोक्ष सदा ॥ १ ॥नारायण हरी उच्चार नामाचा ।…

error: Content is protected !!