श्रीमद् भागवत महापुराण – स्कंध ३ रा – अध्याय १ ला

उद्धव आणि विदुर यांची भेट – श्रीशुक म्हणाले – जी गोष्ट तू विचारलीस तीच, सुखसमृद्धियुक्त असे…

श्रीमद् भागवत महापुराण – स्कंध २ रा – अध्याय ५ वा – सृष्टिवर्णन

नारदांनी विचारले – तात आपण अनादी, देवाधिदेव आणि सृष्टिकर्ते आहात. आपणास माझा नमस्कार असो. ज्याच्यामुळे आत्मतत्त्वाचा…