गुरुचरित्र आपल्याला शिकवते

आपली चूक नसताना दुसर्याकडून झालेला त्रास, हे आपलेच प्रारब्ध असते. आपण मदत करत नसतो, तर वैश्विक…

error: Content is protected !!