तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र. १८०

कृपा करुनी देवा ।  मज साच तें दाखवा ॥१॥ तुम्ही दयावंत कैसे ।  कीर्ति जगामाजी वसे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – १६८

काय कळे बाळा । बाप सदैव दुबळा ॥१॥ आपला बाप श्रीमंत आहे का गरीब आहे हे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – १६७

एक तटस्थ मानसीं । एक सहजचि आळसी ॥१॥ एखाद्या स्थितप्रज्ञ व्यक्तीच्या मनात कशाचीच इच्छा नसल्यामुळे त्याची…