तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१६५९

(व्यभिचारी मनुष्याच्या कर्मगतीचे वर्णन -) परद्रव्य परनारीचा अभिलास । तेथोनि हरास सर्व भाग्या ।।१।। घटिका दिवस…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३६

(सदाचाराचा उपदेश प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा करतात -) पराविया नारी माऊली समान । मानिलिया धन काय वेचे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१६७

(आत्मस्वरुपाची अनुभूती असणारा आणि त्याचे नुसतेच सोंग घेणारा यातील फरक तुकोबांनी ह्या अभंगातून सांगितला आहे.) एक…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१९६

(रावणाने अपहरण करुन नेलेल्या सीतेचे मनोगत प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) वासुगीच्या बनी सीता शोक करी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२०४

(साधू कुणाला म्हणावे, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात. -) जे का रंजले गांजले । त्यांसि म्हणे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.९४७

(पाखंड / नास्तिक / चार्वाक मताचे खंडन -) जीव तोचि देव भोजन ते भक्ती । मरण…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२५

(खऱ्या खोट्याचा निवाड कसा होतो आणि त्या दृष्टांतावरुन संतांचे वैशिष्ट्य कोणते हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा अधोरेखित…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.४२३

(अघोरी उपासना करणाऱ्यांविषयी तुकोबा ह्या अभंगातून बोलतात -) फटकाळ देव्हारा फटकाळ अंगारा । फटकाळ विचारा चाळविले…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२१८६

(धार्मिक असल्याचा वरवर देखावा करणाऱ्यांना तुकोबा ह्या अभंगातून फटकारतात-) काय धोविलें कातडे । काळकूट भीतरी कुडे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१९१

एक नेणता नाडलीं । एका जाणिवेची भुली ।।१।। बोलो नेणें मुके । वेडे वाचाळ काय निकें…