तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१५२७

Gajanan Jagdale

(मोह माणसाचा घात करतो, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -)

आपुल्याचा भोत चाटी ।

मारी करंटी पारीख्या ।।१।।

ऐसे जन भुलले देवा ।

मिथ्या हेवा वाढवी ।।२।।

गळा गिळी आमिषे मासा ।

प्राण आशा घेतला ।।३।।

तुका म्हणे बोकड मोहो ।

धरी पहा हो खाटिकाचा ।।४।।

अर्थ –
ज्या म्हशीचे पारडू मेले आहे, तिच्या पारडाची कातडी काढून त्यात भुसा भरून तयार केलेले भोत त्या म्हशीसमोर ठेवले तर ती म्हैस त्या भोताला आपले खरे पारडू समजून चाटू लागते; परंतु दुसऱ्या म्हशीचे पारडू येऊन तिचे दूध पिऊ लागले तर त्या दुसऱ्या वासराला ती मारते. ।।१।।
देवा ! अशा प्रकारे लोक सुद्धा आपले – परके अशा मोहात पडून भुलून गेले आहेत. (ते एखाद्या माणसाची चूक केवळ तो आपला आहे म्हणून झाकतात व दुसऱ्याची बारीकशी चूक तो केवळ परका आहे म्हणून उघडी पाडतात.) ।।२।।
गळाला लावलेल्या अन्नाच्या तुकड्याचा मोह धरून मासा तो गळ गिळतो व घात करून घेतो. आशा ही माणसाचा अशाच रितीने घात करणारी असते; जी मोहातून जन्म घेते. ।।३।।
तुकोबा म्हणतात, पहा ! हिरव्या गवताचा मोह धरून बोकड सुद्धा खाटकाच्या मागे मागे जातो. (त्याप्रमाणे आपल्या परक्याच्या मोहात पडून माणसे स्वतःचा घात ओढवून घेत असतात.) ।।४।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

बासरी

बासरी तयार करण्यासाठी लागणारा बांबू हा तिथी पाहून तोडतात. पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी या तिथींना बांबू तोडला तर त्याला हमखास कीड लागते, असं बासरी तयार करणारे सांगतात. त्याचं कारण म्हणजे या तिथींमध्ये शेवटी ‘ मी ‘ येतो. याच ‘ मीपणाच्या ‘ अहंकारातून कार्यनाश होतो आणि बासरी टिकत नाही, असा […]
Basari ek vadya
error: Content is protected !!